Wellness Healing Journey

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


คำบรรยายบริการ

ให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพที่ดี Lifestyle Medicine โดยมี โปรแกรมการดูแลสารอาหารเฉพาะบุคคล การตรวจตรวจสุขภาพเชิงลึก การแนะนำการใช้อาหารเสริม วิตามิน ฮอร์โมนเสริม personalized vitamin รวมไปถึงการแพทย์ทางเลือก การวิตามินเสริมทั้งทางทางหลอดเลือดดำ หรือการทำ chelation กำจัดพิษโลหะหนัก


ข้อมูลการติดต่อ

  • Location 1

    062 369 6491

    remedewellness.th@gmail.com

  • 1 ชั่วโม
  • 2,000
  • Location 1